សោភ័ណ្ឌភាពអ្នក ជាភារៈកិច្ចខ្ញុំ

សោភ័ណ្ឌភាពអ្នក ជាភារៈកិច្ចខ្ញុំ

  • 6, Nov 2016
  • By: Racool
  • No Comments

នីតាសំអាងការ សូមធានាថា និងមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ដើមការ ខកបំណងឡើយ យើងនិងព្យាយាមរៀបចំសម្អិតសម្អាងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអ្នកឲ្យមើលទៅមានភាពទាក់ទាញ ស្រស់ស្អាត ដូចជាទេវបុត្រ និងទេពធីតា នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការ មង្គលជ័យរបស់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខាន មិនតែប៉ុណ្ណោះ សំអាងការយើងខ្ញុំ ក៏មានជាងសម្រាប់ជួយសម្រួលនឹងតុបតែមុខជូនបងប្អូនខាងស្រីដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផង ។