ឆាកថតរូប | Banner

យើងក៏មានជួលនូវឆាកសម្រាប់ថតរូបលេងមុខរោងការ និង ឆាកសម្រាប់ដាក់ខាងក្រោយនៅពេលពិធីកាត់សក់បង្កក់សិរីផងដែរ ដែលអ្នកខ្លះស្គាល់ថាជា ប៊េននើ Banner ថតរូបលេង ដែលក្នុងនោះមានដូចជា ថូផ្កាធំៗសម្រាប់ដាក់ផ្កា-កៅអីវែងខ្លីឬមូលសម្រាប់អង្គុយថតលេង-កូនកង់ដែកសម្រាប់ថតលេង និងមានរបស់ជាច្រើនទៀត។ លោកអ្នកក៏អាចកម្មង់បាននូវការតុបតែង ដោយប្រើក្រណាត់ ឬ ផ្កាក្រដាស់-ជ័រ ឬ ផ្កាស្រស់ ឬក៏ប្រើរូបថតកូនកំលោះកូនក្រមុំដែលបានព្រីនជា Banner ក៏បាន ដែលតម្លៃទាំងអស់មានបែងចែកផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការកម្មង់របស់អតិថិជន៕