ឈុតខ្នាតធំ

លោកអ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួល ដោយគ្រប់យ៉ាងគឺខាងសម្អាងជាអ្នករៀបចំជួលជំនួសម្ចាស់ដើមការទាំងអស់ និងរឹតតែពិសេសទៅទៀតនោះ គឺម្ចាស់ដើមការនិងត្រូវចំណាយប្រាក់អស់តិចជាជាងកាលដែលម្ចាស់ដើមការដើររកជួលដោយខ្លួនឯង ជាងនេះទៅទៀតគឺយើងជួលអោយសុទ្ធតែល្អៗថែមទៀតផង ព្រោះថាអ្នកសម្អាងការជាអ្នកចេញមុខជួលជំនួស ដូច្នេះខាងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀត គេតែងតែគិតអោយក្នុងតម្លៃធូថ្លៃ ជាមួយនឹងរបស់ល្អ ដោយការយល់យោគគ្នា។


ឈុតសម្អាងតម្លៃ 3000$ រួមមាន៖

1.គ្រឿងអលង្កា និងសំលៀកបំពាក់ សម្អាងការ (ល្អៗ ថ្មីៗ)
2.ទៀនពេលា និងអំបោះចងដៃ
3.ធុងបេះដូងដាក់ចំណងដៃ 1គូរ
4.ក្រាស់កន្រ្តៃមាស សម្រាប់ពេលកាត់សក់
5.ព្រំតូច និងព្រំធំ និងកម្រាលព្រំក្រហមក្រាលមាត់ច្រកក្លោងទ្វារចូល
6.ថាស និងជើងពាន-ថង់រងពណ៌មាស-ដាវ-ពពិល-ប្រអប់ដាក់ខោវអាវ
7.ផ្ការស្រស់ ស្លាពាន់ម្លូពាន់-កន្ត្រកផ្កា-កម្រងផ្កា-ផ្កាស្លា-ទ្រព្យមាសទ្រព្យប្រាក់
8.អាច្ចារ្យ
9.អៈសនៈក្រុងពាលី
10.តុបតែងផ្ទះ(ក្រណាត់)
11.តែងផ្កាស្រស់ក្លោងទ្វាររោងការ
12.តន្រ្តីសម័យ-អ៊កកេះ (អាចកម្មង់បាន)
13.ក្រុមភ្លេងប្រពៃណី (ក្រុមកំប្លែង MYTV)
14.រូបថត 60×90 សង់ទីម៉ែត្រ ចំនួន 2ស៊ុម
15.ថតវីដេអូ ( DVD 2ឌីស + Flash USB )
16.តុកៅអីស្តេច ប្រើពេលកាត់សក់មួយឈុត (12កៅអី)
17.កៅអីស្តេច សម្រាប់អង្គុយទទួលលភ្ញៀវពេលល្ងាច
18.ឆាកក្រណាត់ ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ពិធីកាត់សក់
19.ឆាកក្រណាត់ ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ថតរូបលេងមុខរោងការ

ឈុតសម្អាងតម្លៃ 3500$ រួមមាន៖

1.គ្រឿងអលង្កា និងសំលៀកបំពាក់ សម្អាងការ (ល្អៗ ថ្មីៗ)
2.ទៀនពេលា និងអំបោះចងដៃ
3.ធុងបេះដូងដាក់ចំណងដៃ 1គូរ
4.ក្រាស់កន្រ្តៃមាស សម្រាប់ពេលកាត់សក់
5.ព្រំតូច និងព្រំធំ និងកម្រាលព្រំក្រហមក្រាលមាត់ច្រកក្លោងទ្វារចូល
6.ថាស និងជើងពាន-ថង់រងពណ៌មាស-ដាវ-ពពិល-ប្រអប់ដាក់ខោវអាវ
7.ផ្ការស្រស់ ស្លាពាន់ម្លូពាន់-កន្ត្រកផ្កា-កម្រងផ្កា-ផ្កាស្លា-ទ្រព្យមាសទ្រព្យប្រាក់
8.អាច្ចារ្យ
9.អៈសនៈក្រុងពាលី
10.តែងតុកាត់នំ
11.តុបតែងផ្ទះ(ក្រណាត់)
12.ផ្កាបោះ ពេលកាត់នំ
13.តែងផ្កាស្រស់ក្លោងទ្វាររោងការ
14.តន្រ្តីសម័យ-អ៊កកេះ (អាចកម្មង់បាន)
15.ក្រុមភ្លេងប្រពៃណី (ក្រុមកំប្លែង MYTV)
16.ថតវីដេអូ ( DVD 2ឌីស + Flash USB )
17.រូបថត 60×90 សង់ទីម៉ែត្រ ចំនួន 2ស៊ុម
18.តុកៅអីស្តេច ប្រើពេលកាត់សក់មួយឈុត (12កៅអី)
19.កៅអីស្តេច សម្រាប់អង្គុយទទួលលភ្ញៀវពេលល្ងាច
20.ឆាកក្រណាត់ ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ពិធីកាត់សក់
21.ឆាកក្រណាត់ ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ថតរូបលេងមុខរោងការ
22.សេវាកម្ម ទទួលភ្ញៀវ / គ្រប់គ្រងទឹក និងស្រា / បម្រើទឹកកក


សម្អាងការយើងខ្ញុំនៅមាន សេវាកម្មជាឈុតខ្នាតធំជាងនេះទៀត តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការតុបតែងច្រកទ្វារោងការ និងផ្ទះជាប្រភេទក្រណាត់ លាយជាមួយនឹងផ្កា រឺក៏ផ្កាសុទ្ធ – មានទាំងសេវាកម្មអ្នកទទួលភ្ញៀវ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងអ្នកចាប់ទឹកកក -តុបតែងតុកាត់នំ និងផ្លែឈើ។ និយាយជារួម សម្អាងយើងខ្ញុំមានគ្រប់បែបយ៉ាង ទៅតាមតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកចង់បាន៕